ARAMA ve JEOLOJİ

ARAMA ve JEOLOJİ

Akmetal Arama ve Projelendirme Grubu, 5 Jeoloji Mühendisi 3 Harita Teknikeri ve 35 Sondaj Personeliyle çalışmaktadır. Arama Grubu bünyesinde 5 yer altı 8 yer üstü olmak üzere toplam 13 sondaj makinası bulunmaktadır.

Arama Grubu 2010 yılından günümüze 124 924,25 metre karotlu sondaj çalışması yapmıştır ve halen ayda 2500-3000m sondaj çalışmasını kesintisiz olarak devam ettirmektedir.

Akmetal Arama Grubu bünyesinde;

  • 1/5000-1000-500-200 ölçekli yüzey ve yer altı jeolojik haritalama
  • Proje kapsamında sondaj programının hazırlanması ve uygulanması
  • Sondaj çalışmalarından elde edilen karotların hazırlanması(loglama-fotograflama-analiz işlemleri ve depolama)
  • Proje sonunda hazırlanan verilerle cevher modelinin oluşturulması ve rezerv-tenör çalışmaları
  • Açık-Kapalı işletme projelerinin hazırlanması ve sunumu

bulunmaktadır.

Çalışmalarımız genelde krom ağırlıklı olup son yıllarda kurşun-çinko sondajları da yapılmaya başlanmıştır. Önümüzdeki süreçte Barit ve Kömür sondajlarına da başlanacaktır.

Çanakpınarı Krom Yatağı 3 – 3′ Kesiti

Bozluk Krom Yatağı 3D Jeoloji Haritası

Aladağ Kızılyüksek Krom Sahası
3D Jeolojik Haritası

Kozan / Horzum PB-ZN Sahası

Back to top