BOZGONUŞ-OLUCAK SIRTI CEVHERLEŞMESİ

BOZGONUŞ-OLUCAK SIRTI CEVHERLEŞMESİ

Bozgonuş-Olucaksırtı krom sahası Aladağ ilçesine 23 km, Kumbükü krom konsantre tesislerine ise 16 km uzaklıktadır.

Sahada 2012 yılında toplam 21 lokasyonda 26 adet, 1.170 mt sondaj yapılmıştır.

Bozgonuş-Olucaksırtı cevherleşmesi genel duruşu,  320/15-45 doğrultulu KB’ya eğimlidir. Çalışma alanının kuzeyinde; 100mt uzunluğunda 25 derece KD’ya eğimli bir zon ve güneydoğusunda; 70 m uzunluğunda, 30mt genişliğinde 55-80 derece eğimli ikinci bir zon gözlenmiştir.

Bozgonuş-Olucaksırtı krom sahasında yapılan çalışmalar sonucunda %6.39 Cr2O3 tenörlü 1.470.919 ton açık işletme projesi ile alınabilir rezerv tespit edilmiştir. Örtü/Kazı oranı 1/0.92’dir.

Back to top