BOZLUK Krom YATAĞI

BOZLUK Krom YATAĞI

Bozluk krom sahası Aladağ ilçesine 20 km, Kumbükü krom konsantre tesislerine ise 13 km uzaklıktadır.

Sahada 2009 ve 2013 yılları arasında toplam 106 adet, 12.161mt sondaj yapılmıştır ve sondaj çalışmaları devam etmektedir.

Bozluk sahası cevherleşmesi genel duruşu, KD-GB doğrultulu GD’ya 60-80 derece ile eğimlidir. Ocak  içinde birbirine paralel iki zon görülmektedir;

  1. Zon : 30 m kalınlıkta %8-10 tenörde Cr2O3 içermektedir,
  2. Zon : 10 m kalınlıkta %4-7 tenörde Cr2O3 içermektedir.

Bozluk krom yatağında yapılan jeoloji ve sondaj çalışmaları Micromine programında derlenmiş ve yaklaşık 3.000.000 ton cevher tespit edilmiştir.

Back to top