ÇANAKPINARI OCAĞI

ÇANAKPINARI OCAĞI

Çanakpınarı Krom Yatağı Adana /Aladağ /Darılık Köyü mevkiinde İR 57527 ruhsat sınırları içinde bulunmaktadır. Ulaşım, Aladağ ilçesinden 10km stabilize yol ile sahaya sağlanmaktadır. Bölgede karasal iklim hakim ve yıl boyu çalışılabilmektedir. Su, saha içerisinde ve sahanın güney doğusunda bulunan dereden temin edilebilmektedir.

akmetal-canakpinariÇanakpınarı sahasında madencilik çalışmaları 1967 yılında Pınar Madencilik tarafından başlatılmış 2000 yılına kadar kesintili olarak devam etmiştir. Sahada bu yıllar arasında açık ve kapalı işletmeler yapılmıştır.

Sahadaki hakim jeolojik birim dünit olup yer yer dünit-harzburjit ardalanmaları ve harzburjitler de görülmektedir. Sahadaki cevherler ise K240/45-60 duruşlu %5-44 Cr2O3 tenörlerindedir.

Yapılan üretim faaliyetlerinde kısmen açık işletme ve genelde kapalı işletmeler yapılmıştır. Yapılan galerilerle cevher; 867m kotundan 740m kotuna kadar toplam 9 galeri ile yüksek tenörlü cevher üretimi yapılmıştır ve saha 2000 yılında kapatılmıştır.

akmetal-canakpinari-yanalmap2013 yılının sonlarında Akmetal Madencilik bahsedilen sahada sondajlı arama faaliyetlerine başlamıştır. Bu arama kapsamında 105 adet toplam uzunluğu 8547metre karotlu yüzey sondajı yapılmıştır. Yapılan bu sondajlarla eski üretim galerilerinin K240 yönünde 210m uzaklığında eski üretilen cevhere paralel yeni bir masif cevher zonu tespit edilmiştir. Cevher zonu K335 doğrultulu (KB-GD)130m uzunluğunda KB ya -13 derece ile dalımlıdır. Cevher 815-800 kotları arasında ve yataya yakındır. Cevher katı modeli 5 kesitte bulunan 20 adet sondajla oluşturulmuştur. Cevher modeli micromine programı kullanarak 2D-3D hazırlanmış ve 6*30*130 boyutlarında ortalama %31 Cr2O3 tenörlüdür. Cevher zonunun taban kotu yapılan sondajlara göre 797 olarak kabul edilmiş ve bu kabul doğrultusunda bahsedilen cevher zonunun üretimim için galeri projesi hazırlanmıştır.

Back to top