Category: Genel

Posts related to Genel

minerp-akmetal

 

 

 

 

MineRP danışmanlığında uluslararası kodlara uygun kaynak modeli çalışması başlatılmış olup, bu kapsamda prosedür ve standartlar hayata geçirilmiştir. Yapılan eş sondaj çalışması ve akredite laboratuvarlarda analizlerin gerçekleştirilmesi sürecinde, uygulamaya alınan prosedür ve standartların kalitenin sağlanması ve kontrolü anlamında Akmetal jeoloji ve laboratuvar ekibi de takibe alınmıştır. Proje kapsamında uluslararası kodlara uygun kaynak modeli çalışmasını takiben, açık ocak optimizasyonu, açık ocak dizaynı, rezerv hesabı ve maden üretim planlaması çalışmaları da yapılacaktır.

Yürütülmekte olan çalışmada proje kapsamındaki çalışmaların danışman firma MineRp tarafından yapılması süreci dahilinde, Akmetal Madencilik A.Ş. şirketi bünyesindeki ilgili departmanlarında uluslararası standart ve prosedürlerin hayata geçirilmesi de hedeflenmiştir.

QA/QC, yani kalitenin sağlanması ve kontrolü yapılan madencilik çalışmalarında standart ve prosedürlerin uygulanmasında MineRp gözleminde Akmetal ekibi ile birlikte yürütülen bir çalışmadır.

akmetal-cevher-horzum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akmetal Madencilik, Horzum Kurşun Çinko sahasında Çinko işletimine başladı.

Back to top