HORZUM Kursun/Cinko SAHASI

HORZUM Kurşun/Çinko SAHASI

Horzum kurşun-çinko madeni Horzum Yayla’nın 3 km Kuzeybatısında yer alır. Adana’ya 100 km, Kozan ilçesine yaklaşık 30 km uzaklıktadır. Kozan-Feke karayolu sahanın hemen yanından (Doğu) geçmektedir.

JEOLOJİ

Horzum Pb-Zn sahasını da içerisine alan Geyik Dağı birliği, Kambriyen-Erken Tersiyer yaş aralığına ait karbonat ve kırıntılı kayaları kapsamaktadır. Bu kayaçlar genel olarak marndan kireçtaşına kadar değişmektedir

Kuvaterner yaşlı yamaç moluzu, üst kambriyen yaşlı kumtaşı-şeyl, orta kambriyen yaşlı ve cevherleşme içeren kireçtaşı ve alt kambriyen yaşlı kumtaşı-silttaşı Horzum bölgesinin genel birimleridir.

Horzum Pb-Zn sahasının genel anlamda cevherleşmesi  Masif –Alacalı kireçtaşı dokanağına yakın ve D-B faylarda zenginleşen bir oluşum göstermektedir.

ESKİ MADENCİLİK

Horzum Pb-Zn sahası 1970’li yılların başından itibaren Adana A.Ş tarafından işletilmiş bir yataktır. Önceleri yüksek tenörlü (> 35% Zn)  karbonatlı cevherleşmeler üretilip kalsinasyondan sonra satılmıştır. Daha düşük tenörlü (% 25 – 30 Zn) cevherleşmeler üretilmiş, Çinkur’a satılmıştır. 780 ile 770 kotları arasında sülfürlü cevherleşme üretimi ile 1985 yılında flotasyon tesisi kurulmuş ve 1997 yılına kadar sülfürlü cevherleşme bu tesiste zenginleştirilmiştir.

Toplam cevher üretimi 500.000 ( %35 – 25 Zn) ton Karbonatçinko ve 400.000(% 14 – 7 Zn) ton Sülfürçinko olmak üzere toplam 900.000 bin ton’dur.

Horzum çinko yatağında, 1997 yılından sonra 2001 yılında 6 ay ve 2004 ile 2006 yılları arasında  2 yıl çalışmalar yapılmıştır. Daha sonra 2008 yılında Yaslankaya mevkiinde galeri ile cevher üretilmiş ve daha sonra durdurulmuştur.

ARAMA ve ÜRETİM ÇALIŞMALARI

Bölgede Horzum ve Pınargözü olmak üzere iki sahada arama ve üretim çalışmaları devam etmektedir. 2013 yılından Günümüze kadar yaklaşık 20.000 ton Karbonatçinko ve 2000 ton Sülfürçinko üretimi gerçekleştirilmiştir. Arama çalışmaları ile Horzum bölgesinde 35.000 ton Pınargözü sahaında ise 15.000 ton Karbonatçinko cevherleşmesi tespit edilmiştir arama çalışmaları 6 sondaj makinesi ile devam etmektedir.

akmetal-horzum9
akmetal-horzum5
akmetal-horzum6
Back to top