ABDULLAH DERESİ Krom YATAĞI

ABDULLAH DERESİ Krom YATAĞI

Abdullah Deresi krom sahası Aladağ ilçesine 9 km, Kumbükü krom konsantre tesislerine ise 2 km uzaklıktadır.

Sahada 2012 yılında toplam 98 lokasyonda 8.325,5 metre sondaj yapılmıştır. Abdullah Deresi-1 ocagında cevherleşme KB-GD olup 35-50 derece ile GB’ya eğimlidir. Abdullah Dere-2 ocağında cevherleşme KD-GB olup 30-60 derece ile GD’ya eğimlidir.

Abdullah Deresi-1 sahasında yapılan çalışmalarla ortalama %6.40 Cr2O3 tenörlü 2.003.332 ton açık işletme projesi ile alınabilir rezerv tespit edilmiştir. Örtü/Kazı oranı 1/9.5’dir. Abdullah Deresi-2 sahasında yapılan çalışmalarla ortalama %5.70 Cr2O3 tenörlü 413.562.82 ton açık işletme projesi ile alınabilir rezerv tespit edilmiştir. Örtü/Kazı oranı 1/14’dür.

Her iki ocak da görünür + muhtemel yaklaşık %6-7 Cr2O3 tenörlü  4.000.000 ton rezerv beklenmektedir.

Back to top